Idag har LLB drygt 60 medlemsföretag, men vi vill bli fler!
Läs mer under "Medlemskap" om fördelarna med ett LLB-medlemskap.
Arbetet i LLB sköts av styrelsen och utvalda arbetsgrupper för olika uppgifter. De större besluten tas på föreningsmöten, som äger rum minst två gånger per år. Administration och statistik handläggs av Branschkansliet.

LLB grundades 1990.
LLBs funktion
LLB är en branschorganisation för i Sverige verksamma företag som tillhandahåller professionell utrustning och tjänster inom områdena audio, video, ljus-, scen- och konferensteknik, multimedia samt musikinstrument.
::
Tillvarata medlemmarnas intressen och främja en sund utveckling i branschen

Anordna fackmässor

Skapa branschstatistik

Skapa gemensamma leverans- bestämmelser

Orientera medlemmarna i det nya Europa

Ge medlemmarna tillfälle till informationsutbyte om tekniska och ekonomiska frågor

Ge kunskap om aktuella ämnen, som miljö och kvalitetsstyrning
Föreningen ska bland annat:
:: Nyheter
 
 
:: Medlem i focus
Ljus- och AV-teknik AB
Ljus & AV-Teknik AB är en komplett leverantör som i över 30 år arbetat med presentationslösningar av olika typer, från scenbelysning och avancerade bildspelssystem till datagrafikprojektorer och användaranpassade styrsystem.

Läs mer »
 
:: Nyaste medlem
AVP Sales AB
Skandinavisk distributör av flera högkvalitativa varumärken inom ljud och A/V utrustning.

Läs mer »

Alla medlemmarna »